Under vinterhalvåret 2017/2018 skall Ren och Attraktiv Kust testa att strandstäda

Normalt sett sker strandstädningen endast under vår-sommar och upphör i september varje år p g a vädret. RAK kommer under hösten, vinter  och tidig vår 2017/18 fortsätta strandstäda för att testa utfallet av kontinuerlig strandstädning. Genom en mer frekvent strandstädning kan vi tidigt motverka en fragmentering av större plastföremål till mikroplast. En tidig strandstädning underlättar insamlingen och blir på så … Read More