Kontakt

Ulrika Marklund
Koordinator
Ren och Attraktiv Kust
Tel 070-363 42 08
ulrika.marklund@vastkuststiftelsen.se

 

 

Florina Lachmann
Projektledare
Ren och Attraktiv Kust
Tel 073 092 46 64
florina.lachmann@vastkuststiftelsen.se

Cilla Eklund
Kommunikatör
Ren och Attraktiv Kust
Tel 070-672 30 36
cilla.eklund@vastkuststiftelsen.se

Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän
Seminariegatan 1F
413 13 Göteborg


FAKTURERING

Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän administreras av Västkuststiftelsen
(org-nr: 857201-9076) och tillämpar elektronisk leverantörsfakturahantering.

Fakturorna ställs ut och skickas till:
Västkuststiftelsen
EY 7368572019077
Box 171
831 22 Östersund

Att tänka på:

 • På fakturan ska alltid ert organisations- och momsregistreringsnummer (landskod samt 12 siffror) tydligt anges och i förekommande fall även uppgift om F-skattsedel.
 • Specificera tydligt var, när och vilken typ av arbete som är utfört. Ange antal arbetade timmar per dag/vecka. Ange gärna även hur många ni var som utförde arbetet.
 • Vi ser gärna att du skickar din faktura så snart som möjligt efter det att arbetet är utfört. Detta blir speciellt viktigt när vi närmar oss årsskiftet, då vi snarast vill ha in kostnaderna på rätt år i vår bokföring.
 • Fakturan bör vara tydligt utskrivna på vitt A4-papper med uppgift om avsändare, dennes adress och uppgift om Bank-/Plusgiro. Kopia eller inbetalningskort behöver inte bifogas.
 • Ange referens. Om ni är osäker på vilken referens som ska anges, vänligen kontakta den person hos oss som gjort beställningen.
  • BELA för Bengt Larsson
  • LAST för Lars Strandberg
  • ULMA för Ulrika Marklund.
 • Vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar netto (bankgiro) från fakturans ankomstdag.
 • Vi betalar ej några faktureringsavgifter.
 • Skicka inte fakturakopior.
 • Skicka endast fakturor till ovanstående adress. Övrig post sänds till vårt kansli, se nedan.
 • Eventuella betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie postadress.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för komplettering/åtgärd.

Vänligen, uppdatera Ert kundregister med ovanstående information.

Vi hoppas på detta sätt förenkla hanteringen av vår administration och ser samtidigt fram emot en enkel och tydlig kommunikation
med er som leverantör till Västkuststiftelsen.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att returneras till Er för komplettering/åtgärd.

Att skicka in fakturorna via mail:
Ni kan även maila era pdf-fakturor till ernstyoung[at]pdf.elektronomi.se för en snabbare hantering. Följande gäller för att det ska fungera:

 • Endast en faktura i varje pdf-fil, men flera pdf-filer/fakturor kan skickas i samma mail. Om avsändaren begär läskvitto skickas meddelande om vilka filer som tagits emot samt om det är någon fil som inte kommer att kunna hanteras.
 • Adressen (ernstyoung[at]pdf.elektronomi.se) måste stå i ”till-fältet” och inte i ”kopie-fältet”. Ingen annan mottagare får anges i ”till-fältet”.
 • Vi tar inget ansvar för feladresserade mail, dessa kommer inte att kunna handläggas.
 • Eventuell text i mailet kommer INTE att bli läst då detta är en automattjänst.
 • Fakturorna måste märkas med motkod EY 7368572019077, precis som tidigare.
 • Filer som skickas samma dag bör ha unika namn så att de inte riskerar skriva över varandra när de importeras.
 • Filnamnen får inte innehålla å, ä eller ö. Inte heller tecknet @.