LÄNKAR

Turn the Tide on Plastic
Tävlar i Volvo Ocean Race med syfte att stötta FN:s #CleanSeas. @turntideplastic, #TurntheTideonPlastic
http://www.volvooceanrace.com/en/teams/Turn-The-Tide-On-Plastic.html
https://twitter.com/turntideplastic
https://www.facebook.com/hashtag/turnthetideonplastic
https://twitter.com/hashtag/turnthetideonplastic

Less Plastic UK
Amanda & James Keetley, två eldsjälar med ett budskap. Försäljning av oplastiga produkter.
https://lessplastic.co.uk
https://twitter.com/LessPlasticUK

Källor till mikroplast.
Nr 1 däckslitage (ingen överraskning).
Nr 2 konstgräs (se där ja).
Nr 3 textilier / båtskrov (lite otippat?).

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Identifiera-och-foresla-atgarder-mot-utslapp-av-mikroplaster-i-havet/

Sjätte Kontinenten – scenkonstnärligt tvärvetenskapligt miljöprojekt
Med Sjätte kontinenten – ett scenkonstnärligt och tvärvetenskapligt miljöprojekt, vill vi belysa en av vår tids stora utmaningar – att rädda vår miljö – och med teaterns, humorns och naturvetenskapens hjälp inspirera unga till att med mod och kraft förändra vår värld. Vi vill inspirera till räddningsaktioner för den hotade miljön genom att belysa och problematisera tillståndet i havet och i synnerhet plastens roll i kretsloppet. Vi vill väcka intresse för kemi och för naturvetenskapen som ett undersökande ämne, samt förstärka kunskapen om vattnets betydelse för livet på jorden.
http://www.sagohuset.nu/aktuellt/pjaeser/123-sjaette-kontinenten

Fler kusträddare med hjälp av karta
Med Strandstädarkartan blir det enklare för frivilliga att rensa kusten från skräp, till glädje för såväl kustkommunerna som besökare, djur och natur. Hela projektet bygger på crowdsourcing där frivilliga markerar sin insats på en digital karta.

http://www.esri.se/aktuellt/arkiv/nyhetsarkiv-detalj?catalogItemId=ab77dffd-0b9e-464c-83c4-8b65a928a72f

Från Havs- och Vattenforum maj 2017
Bildspel