Samarbetspartners

Soft Touch AB
Soft Touch AB är specialister på skydds- och arbetshandskar. Idag är de ett ledande varumärke på handskar av alla de slag och sortimentet utökas ständigt med nya modeller i takt med att företaget produktutvecklar.

Rybergs Charkuteri
Rybergs Charkuteri i Uddevalla tillverkar charkuterier med lokal förankring och svenskt kött. Kända produkter är Uddevallare, Lysekilare och Fjällbackare.

Add Truly
Add Trulys vision är att göra det enkelt, transparent och givande för företag och konsumenter att bidra till långsiktigt hållbar samhällsförbättring. Det gör de genom sin plattform som låter företag, konsumenter och effektdrivna organisationer komma samman för att tillsammans utveckla samhällen steg för steg.

Västkuststiftelsen
Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Västkuststiftelsen vill Värna, Vårda och Visa naturen.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet, som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Västra Götalandsregionen

Sjätte Kontinenten –
Teater Sagohuset

Med Sjätte kontinenten – ett scenkonstnärligt och tvärvetenskapligt miljöprojekt, vill vi belysa en av vår tids stora utmaningar – att rädda vår miljö – och med teaterns, humorns och naturvetenskapens hjälp inspirera unga till att med mod och kraft förändra vår värld. Vi vill inspirera till räddningsaktioner för den hotade miljön genom att belysa och problematisera tillståndet i havet och i synnerhet plastens roll i kretsloppet. Vi vill väcka intresse för kemi och för naturvetenskapen som ett undersökande ämne, samt förstärka kunskapen om vattnets betydelse för livet på jorden.

Miljösäckar AB
Miljösäck återvinner förpackningsfilm av polyeten, som förädlas till nya plastsäckar avsedda för bland annat renhållning och trädgård. Miljösackar AB använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige. I förhållande till säckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje
förpackning.