SAMARBETSPARTNERS

Soft Touch AB
Soft Touch AB är specialister på skydds- och arbetshandskar. Idag är de ett ledande varumärke på handskar av alla de slag och sortimentet utökas ständigt med nya modeller i takt med att företaget produktutvecklar.

Rybergs Charkuteri
Rybergs Charkuteri i Uddevalla tillverkar charkuterier med lokal förankring och svenskt kött. Kända produkter är Uddevallare, Lysekilare och Fjällbackare.

Add Truly
Add Trulys vision är att göra det enkelt, transparent och givande för företag och konsumenter att bidra till långsiktigt hållbar samhällsförbättring. Det gör de genom sin plattform som låter företag, konsumenter och effektdrivna organisationer komma samman för att tillsammans utveckla samhällen steg för steg.

https://www.preem.se/privat/

Preem
Preem har ett dubbelt ansvar: samhället behöver deras produkter och de ska se till att de produceras och används på ett så hållbart, energi- och miljöanpassat sätt som möjligt.
Under Womens Match Race i Lysekil 6-11 augusti har Preem en food-truck där behållningen från försäljningen går till Ren Kust – för att stödja strandstädningen.

 

Västkuststiftelsen
Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Västkuststiftelsen vill Värna, Vårda och Visa naturen.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet, som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Billes Tryckeri
Ett familjeägt tryckeri i Mölndal som idag drivs av tredje generationen Bille. Utomhusreklam var grunden och idag erbjuder Billes allt från stortavlor till kataloger och visitkort.

JC Decaux
Stor aktör inom utom-husreklam bjuder på stortavlor och hållplats-tavlor med den fina “Fiskkarta” som gick till kvartsfinal i DN:s Rekalmcup.

Sjätte Kontinenten –
Teater Sagohuset
Med Sjätte kontinenten – ett scen-konstnärligt och tvärvetenskapligt miljöprojekt, vill vi belysa en av vår tids stora utmaningar – att rädda vår miljö – och med teaterns, humorns och naturvetenskapens hjälp inspirera unga till att med mod och kraft förändra vår värld.
Vi vill inspirera till rädd-

 

ningsaktioner för den hotade miljön genom att belysa och problemati-sera tillståndet i havet och i synnerhet plastens roll i kretsloppet. Vi vill väcka intresse för kemi och naturvetenskapen som ett undersökande ämne, samt förstärka kunskapen om vattnets betydelse för livet på jorden.